SOMMERKAMPAGNE SPAR 20% BRUG KODEN 'Sommer20' VED BETALING

GDPR Politik

[Download pdf]

Politik for Persondata

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Nordic Ice Coffee ApS, CVR-nr.: 39642182 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Nordic Ice Coffee ApS 
Kochsgade 31D, 
5000 Odense C

CVR-nr.: 39642182
Telefon: +45 60408160
E-mailadresse: kontakt@nordicicecoffee.com

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

● Formål:
o Forbedring af brugeroplevelsen
o Kommunikation med bruger
o Brugeranalyse
o Produktoptimering
o Markedsføring
o Formidling af informationer om aktiviteter og produkter rund om Nordic Ice Coffee ApS.

● Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
o Såkaldte Cookies, som defineret i den såkaldte Cookiebekendtgørelse, i.e. Bekendtgørelse nr. 1148 af 09.12.2011. o Kontaktoplysninger
o Professionsoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
●  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 6, stk. 1, litra b) 
●  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 6, stk. 1, litra a)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
●  Personoplysninger i form af Cookies indsamles under brugerens brug af hjemmesiden.
●  Kontakt- og professionsoplysninger afgives af brugeren i et i hjemmesiden implementeret kontaktformular.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer: 
Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Google LLC og Google Cloud Platform, som er beliggende i United States of America, samt Shopify der har hovedsæde i Ottawa i Canada. Vi kan oplyse, at de nævnte har, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 46 og artikel 47, forpligtet sig til at overholde det af forordningen krævede beskyttelsesniveau .

Opbevaring af dine personoplysninger: 
● Vi kan på det nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse, at vi i forbindelse med en årligt (den 25. Maj eller den næste følgende hverdag) gennemgang af de af os gemte personoplysninger, vil vurdere hvorvidt formålet for opbevaringen stadig er gældende og slette de personoplysninger for hvilke dette ikke er tilfældet.

 

Hvis du ansøger om et job hos Nordic Ice Coffee ApS, behandles følgende personoplysninger:

● Formål:
o Kontakte ansøgeren som led i ansøgning/ansættelsesprocessen
o Vurdere ansøgerens egnethed til den givne/en fremtidig stilling hos Nordic Ice Coffee ApS.

● Hvilke typer personoplysninger behandler vi: 
o Kontaktoplysninger
o Oplysninger om uddannelsesforløb
o Oplysninger om karriereforløb
o Oplysninger om personligheden (Fritidsinteresser, Personlighedstyper)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
●  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 6, stk. 1, litra b)
●  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 6, stk. 1, litra a)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
●  Det af ansøgeren indsendte ansøgningsmateriale
●  Oplysninger videregivet af de af ansøgeren angivet referencer.
●  Oplysninger videregivet af tredjepart involveret i den givne ansøgningsprocess.
●  Oplysninger offentliggjort af dig på sociale medier som linkedin osv. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Google LLC og Google Cloud Platform, som er beliggende i United States of America, samt Shopify der har hovedsæde i Ottawa i Canada

Vi kan oplyse, at de nævnte har, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 46 og artikel 47, forpligtet sig til at overholde det af forordningen krævede beskyttelsesniveau .

Opbevaring af dine personoplysninger: 
● Vi kan på det nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse, at vi i forbindelse med en årligt (den 25. Maj eller den næste følgende hverdag) gennemgang af de af os gemte personoplysninger, vil vurdere hvorvidt formålet for opbevaringen stadig er gældende og slette de personoplysninger for hvilke dette ikke er tilfældet.

Hvis du kontakter os eller en af vores medarbejder via email eller telefon, behandles følgende personoplysninger: 
● Formål:
o Kontakte dig 
o Besvare din henvendelse 

● Hvilke typer personoplysninger behandler vi: o Kontaktoplysninger 
o Informationer du angiver i din henvendelse Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

●  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 6, stk. 1, litra b)
●  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 6, stk. 1, litra a)

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 
● Den henvendelse du har initieret.  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer [udfyldes hvis relevant ellers slet afsnittet]: 
Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Google LLC og Google Cloud Platform, som er beliggende i United States of America, samt Shopify der har hovedsæde i Ottawa i Canada Vi kan oplyse, at de nævnte har, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 46 og artikel 47, forpligtet sig til at overholde det af forordningen krævede beskyttelsesniveau .

Opbevaring af dine personoplysninger: 
● Vi kan på det nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse, at vi i forbindelse med en årligt (den 25. Maj eller den næste følgende hverdag) gennemgang af de af os gemte personoplysninger, vil vurdere hvorvidt formålet for opbevaringen stadig er gældende og slette de personoplysninger for hvilke dette ikke er tilfældet.

Hvis du giver os personoplysninger på messer eller andre arrangementer i både fysisk eller digital format, behandles følgende personoplysninger:

● Formål:
o Kontakte dig 
o Besvare din henvendelse
o Markedsføring af Nordic Ice Coffee ApS produkter.

● Hvilke typer personoplysninger behandler vi: o Kontaktoplysninger 
o Informationer du angiver i din henvendelse Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
●  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 6, stk. 1, litra b)
●  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 6, stk. 1, litra a)

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
●  Den henvendelse du har initieret.
●  Digital kontaktformular på bærebar elektronisk udstyr udfyldt på messe eller andet marketing arrangement.
●  Fysisk kontaktformular udfyldt på messe eller andet marketing arrangement.
●  Visitkort eller lignende du har overladt til os.
●  Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Google LLC og Google Cloud Platform, som er beliggende i United States of America, samt Shopify der har hovedsæde i Ottawa i Canada

Vi kan oplyse, at de nævnte har, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679, artikel 46 og artikel 47, forpligtet sig til at overholde det af forordningen krævede beskyttelsesniveau .

Opbevaring af dine personoplysninger:

● Vi kan på det nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse, at vi i forbindelse med en årligt (den 25. Maj eller den næste følgende hverdag) gennemgang af de af os gemte personoplysninger, vil vurdere hvorvidt formålet for opbevaringen stadig er gældende og slette de personoplysninger for hvilke dette ikke er tilfældet.

Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på kontakt@nordicicecoffee.com.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk .

Dokumentoplysning

Dette er 1.0 version af Nordic Ice Coffee ApS persondatapolitik skrevet 20.02.2019.